ZIP:IT as er et lite produksjonsselskap etablert i 2004 med navnet Zip:it Managment AS. Etter oppkjøp av Zip:it Reklame AS , ble navnet i 2013 endret til ZIP:IT as.ZIP:IT as jobber i dag i hovedsak med tv-produksjoner og har bilprogrammer som spesialfelt.

Garasjen er vår hovedproduksjon som vi nå produserer for 7. Sesong. Vi har samlet et knippe kreative og hardt arbeidene mennesker som st
år på for at vi skal levere produkter vi er stolte av.

Om Oss

Vi har gjennom årene også knyttet til oss gode samarbeidspartnere som kan komplimentere oss der det trengs.
I 2017 inngikk vi et samarbeid med Motor Presse TV i Tyskland om å starte opp bilkanalen Auto Motor og Sport TV i Norge.

Vårt fokus i årene fremover vil derfor være bilprogrammer beregnet for denne kanalen. Vi er stolte og spente og gleder oss til årene fremover…

Post og besøksadr;
ZIP:IT as
Noreveien 26 0379 Oslo
Org.nr: 987184116
Mail: [email protected]
Tlf : 982 27 618